Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Mange fagarbeidere ved sykehusene fikk lønnstillegg

Avtalen mellom Delta og Spekter var at ansatte i fagarbeidersjiktet skulle prioriteres. Nå er resultatet av disse forhandlingene klart.

FOTO: Siv M. Bjelland

Fristen for de lokale lønnsforhandlingene i sykehussektoren gikk ut 17. juni. Delta har i løpet av forhandlingsperioden underskrevet 27 enighetsprotokoller i regionale helseforetak, helseforetak og i ett privat sykehus. 

-   Vi er fornøyd med at de lokale partene har oppnådd resultater som i stor grad ligger innenfor den sentralt gitte føringen, sier assisterende forhandlingssjef i Delta, Roy Tommy Jensen.

 

Delta: - Stor grad av uttelling lokalt

Delta fikk gjennomslag overfor arbeidsgiverorganisasjonen Spekter for en prioritering av fagarbeidersjiktet i disse forhandlingene. Føringen innebar en prioritering av ansatte i stillingsgruppe to og tre, og ansatte i stillinger som ikke er omfattet av sentrale minstelønnssatser. 

-  Resultatene viser at denne gruppen i stor grad har fått uttelling lokalt.  I mange sykehus har alle som er innplassert i stillingsgruppe to og tre fått lønnstillegg.  I noen sykehus er lønnstillegg gitt til medlemmer i gruppe to og tre under forutsetning av at man har mellom 10, 16 eller 20 års lønnsansiennitet, sier Jensen.

 

Tillegg til fagarbeidere med autorisasjon

Det ble også gitt autorisasjonstillegg til ansatte i stillingsgruppe tre.

-          Ved noen sykehus har alle i gruppe tre som har autorisasjon fått tillegg, andre steder er dette begrenset til en yrkesgruppe.  Lønnstilleggene i gruppe 2 og 3 varier i størrelse, fra omtrent tusen kroner per år til flere tusen kroner, sier han.

Delta organiserer også mange enhetsledere uten sentral minstelønn. Dette gjelder særlig kontorledere. Resultatet viser at denne gruppen har blitt prioritert ved flere sykehus. Også mange saksbehandlere og ansatte i fagstillinger har fått lokalt lønnstillegg i år. 

Resultatene viser at Delta har forhandlet fram lønnstillegg som varierer mellom 2.000 kroner, opp til 15.000 kroner per år for stillinger uten sentral minstelønn.

-   En del av våre medlemmer har fått lønnstillegg for gjennomført etter- og videreutdanning, eller for en gitt funksjon som man innehar. Det er store variasjoner i størrelsen på denne type tillegg, sier assisterende forhandlingssjef Roy Tommy Jensen.

 

 

Noen får ekstra penger i høst

I omtrent halvparten av helseforetakene er det avsatt en egen pott som skal forhandles under fredsplikt (uten streikerett) til høsten. Pottene varierer i størrelse. I noen helseforetak er det avtalt at den sentrale føringen skal legges til grunn under forhandlingene. I andre helseforetak legges det til grunn lokale lønnskriterier som allerede var etablert i det som kalles B-overenskomsten (som gjelder spesielle forhold).

-  Dette betyr at det for noen av våre medlemmer vil komme en hyggelig overraskelse i form av et lokalt lønnstillegg til høsten, sier Jensen.

Årets mellomoppgjør (sentralt oppgjør + lokalt oppgjør) gir i snitt en lønnsvekst på ca. 3,5 prosent i 2013. Dette er på samme nivå som resultatene i tariffområder som det er naturlig å sammenlikne seg med, blant annet KS (kommunene) og Staten.

 

comments powered by Disqus