Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Pasienter får dekket behandling hos tannpleiere ved sykdom

Fra 1. januar får pasienter støtte til undersøkelse og behandling hos både tannleger og tannpleiere ved sykdom. Norsk Tannpleierforening jubler.

TEKST: Gunhild LervågFOTO: Audun Hopland

I sju år har Norsk Tannpleierforening kjempet for at pasienter som får behandling hos tannpleiere, skal få støtte fra folketrygden. Denne uka gikk endringen i folketrygdloven gjennom i Stortinget.

- Endelig er kampen vår kronet med seier, sier Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening i Delta.

Hun mener at dette gir en bedre arbeidsfordeling mellom tannpleier og tannlege. Innbyggerne vil på en enklere måte kunne få aktuell støtte fra folketrygda for tjenester som er gitt av tannpleier.

Det er bare utgifter til undersøkelser og behandling av periodontitt som gir rett til støtte fra det offentlige.

Billigere for samfunnet

Norsk Tannpleierforening mener at endringen i folketrygdloven, vil føre til  lavere kostnader for pasient og samfunn.

 - Det vil frigi tid hos tannlegen til å utføre andre oppgaver. Det fører til at flere pasienter kan behandles. Oppgaver som tannlegen utfører, kan overføres til tannpleier, uten at det fører til økte utgifter for pasienten, slik det har vært fram til nå, sier foreningen i sin høringsuttalelse.

Endringene i folketrygdloven trer i kraft fra 1. januar, men forskriften til loven er fortsatt ikke ferdigbehandlet.

Mer forebygging

I forslag til ny forskrift, blir det også gitt stønad etter takst 101 «Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling» ved diagnosen periodontitt hos pasienter med sjeldne medisinske tilstander, infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, periodontitt og ved manglende evner til egenomsorg.

Norsk Tannpleierforening venter spent på den nye forskriften.

- Den nye forskriften er viktig for oss. I forslaget til ny forskrift, sier departementet hvilke behandlinger det skal bli gitt støtte til hos tannpleiere, sier Hilde Aga.

 

 

 

 

Når begge gruppene er kompetente til å utføre behandlingen, er det urimelig at refusjonsorgningen er knyttet til yrkestittel og ikke behandlingen som er utført.

 

Tannpleiere jobber spesielt med forebygging av tannsykdommer og med å gi pasienter mestring og kontroll over egen munnhelse. Derfor kan sykdom unngås ved at behandling hos tannpleiere også gir rett til refusjon fra folketrygden.

comments powered by Disqus