Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

30-31 Trond Ellefsen om TTIP-avtalen foto Siv M Bjelland

YS mener TTIP kan gjøre det vanskeligere å påvirke

En ny handelsavtale mellom USA og EU kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

TEKST: Siv M. BjellandFOTO: Siv M. Bjelland

- Snart holder det ikke lenger å reise til Brüssel for å påvirke. Du må helt til Washington, sier lederen for internasjonalt råd i YS, andre nestleder i Delta, Trond Ellefsen i siste utgave av Ta del - magasinet for Delta .

Handelsavtale mellom USA og EU

En ny handelsavtale mellom USA og EU kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

- Flyene til Brüssel har vært fulle. Når blir det økt trafikk til Washington. Det gir enda større grunn til å være engasjert i internasjonalt arbeid.

I vinter streiket pilotene i Norwegian for å beholde sine grunnleggende rettigheter.

- Arbeidstakernes rettighetene er forhandlet fram gjennom en årrekke. Disse rettighetene stopper ved landegrensen. Men selv om avtalene som regel stopper ved landegrensen, stopper ikke arbeidsgiverne der. Det blir vanskeligere å påvirke, sier Trond Ellefsen.

Kapitalinteresser som utfører offentlige tjenester

Økt makt til kapitalinteresser som vil utføre offentlige tjenester

Nylig arrangerte YS et seminar om TTIP-forhandlingene.

- Mange frykter at multinasjonale selskaper kan saksøke den norske stat. Det kan skje hvis man innfører en minstestandard som gjør at det blir vanskeligere for utenlandske selskap å drive business i Norge. Både europeisk og amerikansk fagbevegelse er bekymret for dette, sier Ellefsen.

Foreløpig vet vi lite om hva TTIP vil bety for Norge og norsk arbeidsliv. Norge er regulert gjennom EØS-avtalen og det er uklart hvordan en eventuell TTIP-avtale mellom USA og EU vil ha virkning på EØS-landene.

For å bøte på manglende kunnskap vil Trond Ellefsen ha på plass tiltak for å skolere tillitsvalgte og medlemmer.

Ser tendenser til tariffhopping

Allerede er det tendenser til at arbeidsgivere bruker alle midler for å unndra seg tariff-forpliktelser overfor arbeidstakere.

- Vi ser allerede tendenser til tariffhopping på arbeidsgiversiden for å unngå pensjonsforpliktelser. Dette kan fort bli et race mot bunnen sier Ellefsen.

Tariffhopping er når en bedrift eller virksomhet melder overgang til en annen arbeidsgiverforening for å komme inn under en annen tariffavtale. Hensikten er som regel å redusere kostnadene.

Uttrykket er særlig brukt om fristilte offentlige virksomheter som melder seg ut av for eksempel KS og inn i NHO. Tariffhopping kan skape konflikter innad i fagbevegelsen fordi det lett blir uenighet om hvilket forbund de ansatte skal være medlemmer av (kilde: LO Media).

- Flere eksperter uttaler at TTIP vil skape flere arbeidsplasser. Det vil kunne bli færre arbeidsplasser i fiskeindustrien i Norge. I skipsfart er det ingen norske arbeidsplasser igjen. Øvrig arbeidsliv vil bli påvirket. Vil de som mister jobben få seg en ny, spør Ellefsen.

I første omgang vil TTIP bli tema på tillitsvalgt- og samfunnsopplæringen. Her vil YS starte.

- Heldigvis har vi nå satt dette temaet på dagsorden, sier Ellefsen.

Risikabelt å slå følge med USA

USA har bare ratifisert to av ILOs kjernekonvensjoner. Å inngå forpliktende avtaler med USA kan tyde på at vi får et mer brutalisert arbeidsliv.

- Her er det en risiko for at et land kan bli saksøkt for å ratifisere en ILO-konvensjon, fordi reguleringer kan oppfattes å stå i veien for å drive lønnsom business.

- Alt blir spekulasjoner. Vi må sitte og vente i håp om å få tilslutning. EU og Norge har samme politikk på for eksempel utkantstøtte. Avtalen skal føre til vekst i økonomien og gi overskudd til felles formål, sier Ellefsen.

Skrekkeksempel med tobakksprodusenten Philip Morris

Tvistelønnsmekanismen er det som skaper mest bekymring. Tobakksgiganten Philip Morris anla sak mot den australske stat fordi de var imot å få påtrykt helseadvarsler på tobakkspakkene.

- Usikkerheten rår. Vi må gjøre mer for å få mer kunnskap. Like fullt vil vi bli berørt av forhandlingene, sier andre nestleder i Delta.

Fagbevegelsen forbereder seg

Nå ruster internasjonal fagbevegelse seg til å møte resultatene av forhandlingene.

- La det ikke være noen tvil. Rettighetene til arbeidstakerne skal ivaretas og beskyttes, sier Ellefsen.

comments powered by Disqus