Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Renholdere roper ikke hurra for anbud

«Jeg har lyst til jobbe her fortsatt. Dette er en form for diskriminering og er trist for oss. De er mer opptatt av elgen i skogen enn av oss».

TEKST: Audun HoplandFOTO: Audun Hopland

De umiddelbare reaksjonene fra renholderne i Ski kommune er forståelige, etter at store deler av renholdsarealet skal legges ut på anbud.

Nylig vedtok det borgerlige flertallet av Høyre, FrP, Krf og pensjonistpartiet i Ski kommune å konkurranseutsette inntil halvparten av renholdstjenesten. De førti renholderne i kommunen frykter nå for jobbene sine.

De hovedtillitsvalgte i Delta og Fagforbundet har sammen med hovedverneombudet stått hardt på for å advare mot konsekvensene for de ansatte i denne saken.

Fagforeningene tviler sterkt på at konkurranseutsetting vil føre til sparte penger. Renholdsarealet endrer seg ikke. Pris er en del av grunnlaget, kvalitet et annet. Når anbud skal hentes inn må det være forutsatt at konkurransen skjer under like forhold. Og at kommunen, for eksempel gjennom et kommunalt selskap, kan delta i anbudskonkurransen.

Det er avgjørende for de ansatte at kommunen, når de henter inn anbud, har med seg at pensjon er en del av kontraktbetingelsene. Frykten er at sparte penger for kommunen vil skje på bekostning av de ansattes pensjonsvilkår. Dette snakket ikke flertallet i kommunestyret så mye om.

Renholderne gjør en viktig jobb og er en del av arbeidsmiljøet i kommunene. Det er uholdbart å avvise at renhold er et kjerneområde for kommunen.

I to år har kommunen jobbet for å konkurranseutsette renholdstjenesten, samtidig har vikarbruken økt. Spørsmålet er om de midlertidige er lovlig ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven. Noen kan ha krav på fast ansettelse. For å unngå arbeidsrettslige søksmål, må forholdene for vikarene avklares. Dette haster, det er mennesker dette dreier seg om.

Audun Hopland er redaktør i Ta del

comments powered by Disqus