Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

32 Zambia - dette skal bli trær-kopi

Brenner du for internasjonal solidaritet?

Deltas solidaritetsmidler skal fremme internasjonalt solidaritetsarbeid. Slik kan du søke om støtte til ditt prosjekt.

TEKST: Siv M. BjellandFOTO: Leif-Hermod Jenssen

 

Hovedvekten ligger på å utvikle fagforeningsarbeid i andre land. Solidaritetsmidlene kan gi støtte til prosjekter som er langsiktige, og opplegg som vektlegger organisasjonsbygging blir prioritert. Tiltaket skal være innenfor rammen av Deltas Fair-Union konsept. Det innebærer at tiltaket må synliggjøre solidaritet og samfunnsansvar, og støtter opp om Deltas internasjonale engasjement for øvrig.

Hva kan du få støtte til?

Du kan søke om støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med prosjektutforming og forberedelser. Støtte kan også gis til studiebesøk til Norge for representanter fra mottakerorganisasjoner i prosjektlandet.

Du kan også søke om midler for å støtte solidaritetsarbeid gjennom internasjonale organisasjoner Delta er medlem av.

Hvem kan søke?

Alle medlemmer i Delta, lokale ledd og yrkes- og bransjeorganisasjonenes kan søke.

Hvordan søker du?

Du kan søke via ditt lokale ledd. Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse. Den som har fått innvilget solidaritetsmidler skal skrive en årlig rapport om prosjektutvikling og resultater. I tillegg må du lage en sluttrapport etter gjennomført tiltak. Utdeling av solidaritetsmidler skjer fortløpende.

Prosjekter som har fått støtte tidligere

• «Tre for 10» Treplantingsprosjekt i Zambia i regi av Service og Drift

• Bedring av barnehageansattes hverdag i Malawi i regi av Null til Atten

• Støtte til barn av streikende arresterte fagforeningstillitsvalgte for offentlig ansatte i Ecuador i regi av Kontoret

Spørsmål om solidaritetsmidlene kan rettes til leder for internasjonalt råd Trond Ellefsen på e-post: trond.ellefsen@delta.no eller internasjonal sekretær Knut Roger Andersen på e-post: knut.roger.andersen@delta.no Søknader sendes: Knut Roger Andersen, Delta, postboks 9202, Grønland, 0134 Oslo eller på e-post: knut.roger.andersen@delta.no

comments powered by Disqus