Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Gi oss en verdig eldreomsorg

Flere av hendene i pleie og omsorg må tilhøre kulturarbeidere, aktivitører og helsepersonell med kulturfaglig kompetanse, skriver Ta dels redaktør Audun Hopland.

Sikkert fordi jeg selv nettopp fylte seksti, merket jeg meg resolusjonen «En verdig eldreomsorg må sikre livskvalitet». De positive og vakre ordene i førjulstiden ble vedtatt på kongressen i Delta. I møtet med den store eldrebølgen blir presset stort på pleie- og omsorgstjenestene. Nye tanker må tenkes, mener Delta, på vegne av sine 67.000 medlemmer, som har en gjennomsnittsalder på 44 år. Livet går fort, så før man vet ordet av det, så er man «der».

Høsten 2010 vedtok regjeringen en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien).

Forskriften beskriver eldreomsorgens verdigrunnlag og viser tiltak det skal legges til rette for, slik som forsvarlig boform, lindrende behandling, faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet personell, samtaler om eksistensielle spørsmål osv.

To av tre nordmenn gruer seg for å bli gamle viser en rapport fra SINTEF. De som er vant til å være aktive, frykter å få redusert livsutfoldelse.

Det er nær sammenheng mellom kultur og helse. Derfor må helsevesenet og eldreomsorgen tilby kulturaktiviteter. Tretti tv-kanaler og knapt noe å se på er ikke nok. Positive daglige opplevelser kan bidra til å lette presset på helsepersonellet.

Samhandlingsreformen, som nå har vart ett år, gir flere oppgaver til kommunene for å forebygge framfor å reparere og tidlig innsats framfor sen innsats. Hele fem milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene for å bygge opp tjenester der folk bor. En mye større del av veksten i helsebudsjettene enn før skal komme i kommunene framover. Da gjelder det at innbyggerne passer på at pengene brukes der de trengs mest. Så følg med, tiden kommer til oss.

Delta mener at blikket må rettes også utenfor helsevesenet. Flere av hendene i pleie og omsorg må tilhøre kulturarbeidere, aktivitører og helsepersonell med kulturfaglig kompetanse. Samhandling på tvers av profesjoner er et viktig stikkord.

Helse er mer enn fravær av sykdom. Kvaliteten på tjenestene må styrkes gjennom aktivt å bruke den fagkompetansen som finnes. Kultur og aktiviteter er viktig for sosial tilhørighet, trivsel og et meningsfullt liv, understreker Delta.

comments powered by Disqus