Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Vær obs ved søknad om uførepensjon


Spørsmål:
Jeg har det siste året vært sykmeldt i lengre perioder på grunn av diverse helseproblemer, som jeg nå ser at ikke går over. Jeg ønsker å fortsette å jobbe så mye som mulig, men ser at jeg ikke klarer å fortsette i full jobb. Kan jeg da søke om 40 prosent uførepensjon fra dere, og slippe å søke NAV?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Svar:

Hvis du må slutte eller trappe ned på grunn av sykdom kan du søke om uførepensjon fra KLP hvis sykdommen har ført til at du har tapt minst 20 prosent av din inntektsevne. Du kan søke om dette fra den dagen sykepengene opphører. Hvis vi ser at du fyller kravet til uføreytelser fra folketrygden vil vi be deg å søke NAV om det også.

Hvis du innvilges uførepensjon fra KLP, uten tilsvarende ytelser fra NAV, kan de nye reglene føre til tap i fremtidig pensjon, hvis det går mange år med slik pensjon. Det vil da bare være den reduserte inntekten din som teller med som pensjonsgivende i folketrygden. Mener du og legen din at du har krav på Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV kan det derfor være en liten felle å søke om 40 prosent uførepensjon fra KLP, bare for å slippe å søke om uføreytelser fra NAV.

Kari Bakken

Kommunal Landspensjonskasse – KLP

comments powered by Disqus