Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Uttrykke kjønnsidentitet gjennom klær på arbeidsplassen


Det har oppstått et problem på arbeidsplassen. Jeg anser meg selv som kvinne selv om jeg er født mann. Jeg har derfor sagt til arbeidsgiveren min at jeg ønsker å uttrykke min kjønnsidentitet også på arbeidsplassen, blant annet gjennom klær. Arbeidsgiveren min lar meg imidlertid ikke komme på jobb som kvinne. De vil ikke gi en begrunnelse for dette. Jeg frykter at det vil få konsekvenser for meg på arbeidsplassen dersom jeg kler meg som en kvinne. Er dette diskriminering?

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Svar

Basert på dine opplysninger i saken, er ombudets foreløpige vurdering at du blir dårligere behandlet etter diskrimineringsloven om seksuell orientering når arbeidsgiver nekter å la deg uttrykke ditt kjønn på arbeidsplassen. Det følger av denne loven paragraf 5 at det er forbudt med diskriminering (usaklig forskjellsbehandling) av noen på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, jf. paragraf 5. Denne behandlingen kan i unntakstilfeller være tillatt etter paragraf 6. Det avgjørende i denne sammenheng er om arbeidsgiver har en saklig og nødvendig begrunnelse for hvorfor du ikke kan uttrykke din kjønnsidentitet og om behandlingen av deg er uforholdsmessig inngripende, etter unntaksadgangen. Du opplyser at arbeidsgiver ikke vil begrunne hvorfor du ikke kan kle deg som du ønsker. Det er derfor vanskelig for ombudet å gi en mer konkret veiledning til deg enn dette.

Ombudet kan vurdere om du har blitt diskriminert. I en slik vurdering innheter vi opplysninger fra begge partene i saken. Etter at vi har mottatt nok informasjon i saken, konkluderer vi med om det har skjedd brudd på loven eller ikke. Vi anbefaler imidlertid at du kontakter arbeidsgiver på nytt, eventuelt med bistand fra tillitsvalgte, og viser til at denne typen forskjellsbehandling kan være ulovlig. Du må gjerne vise dette brevet til arbeidsgiver.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

comments powered by Disqus