Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Ulik beregning av lønnsansiennitet i Spekter, Oslo kommune og KS


Anne ble utdannet som helsesekretær for fire år siden, og har siden da jobbet ved sykehuset som ligger i nabokommunen. Hun har nå fått jobb i hjemkommunen, og hun er glad for kortere reisevei til jobb. Da hun kontaktet kommunen, fikk hun vite at hun bare har seks års lønnsansiennitet. Det forstår hun ikke, siden hun har 10 års lønnsansiennitet ved sykehuset.

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Da jeg snakker mer med henne, får jeg vite at før hun startet på helsesekretærutdanningen jobbet sju år i butikkbransjen. Det er dette som får betydning i hennes tilfelle.

Det er forskjellige nyanser i de ulike tariffområder. Hovedregelen i helseforetakene (Spekter) og Oslo kommune er at all offentlig og privat tjeneste regnes fullt ut. Dette er uavhengig av hva man har jobbet som, eller om det er relevant for stillingen. I kommunal sektor regnes all offentlig tjeneste med, men det er en begrensning i forhold til arbeid i privat virksomhet. Begrensningen ligger i at det gis ansiennitet kun for det som er relevant for stillingen. I jobben ved sykehuset fikk hun derfor regnet med de årene hun jobbet i butikkbransjen, noe hun ikke har fått i kommunen.

Ansiennitetsbestemmelsene gjelder vanligvis på samme måte for deltidsansatte som for tilsatte i hel stilling. Ansienniteten skal med andre ord godskrives fullt ut, og ikke avkortes i forhold til stillingsstørrelse.

Siden hun ikke har takket ja til stilling ennå, råder jeg henne til å forhandle om høyere lønn eller «kunstig» ansiennitet. Dette har hun mulighet til å gjøre, og jeg ber henne ta kontakt med Deltas hovedtillitsvalgt i kommunen hvis hun trenger hjelp til dette.

comments powered by Disqus