Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Tilstedeværelsesbonus kan være diskriminerende


Arbeidsgiver har innført en ny policy som begrunnes i et ønske om å få ned sykefraværet. Den nye ordningen innebærer at ansatte som ikke har hatt fravær i løpet av måneden får 1. 000 kroner mer i lønn. Jeg er gravid og har hatt litt sykefravær knyttet til graviditeten den siste perioden. Det betyr at jeg får mindre utbetalt i lønn på grunn av dette fraværet. Det samme gjelder min kollega som er revmatiker og har som følge av denne diagnosen mer fravær enn andre kolleger. Er det greit med en slik bonusordning?
 
 

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

En tilstedeværelsesbonus som du mister på grunn av fravær knyttet til graviditeten, vil kunne være diskriminering i strid med likestillingsloven paragraf fem. Bestemmelsen forbyr usaklig forskjellsbehandling av kvinner på grunn av graviditet, herunder fravær knyttet til gravidideteten. En bonusordning som kun utløses ved at man har vært til stede på jobb, og ikke tar hensyn til at gravide kvinner har fravær knyttet til graviditeten, kan være problematisk for gravide kvinner som på grunn av slikt fravær ikke har mulighet til å opparbeide seg denne bonusen.

En slik bonusavtale vil også kunne være diskriminerende overfor personer som på grunn av kroniske sykdommer, som eks. din kollega med revmatisme, har fravær knyttet til funksjonsnedsettelsen. Bonusavtalen vil i denne sammenheng kunne være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven paragraf fem, som forbyr usaklig forskjellsbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Dersom du og eventuelt din kollega ønsker at ombudet skal ta stilling til om du/dere har blitt diskriminert i forbindelse med denne bonusavtalen, kan du/dere sende oss en skriftlig klage. Vi oppfordrer dere imidlertid til først å foreslå for arbeidsgiver å gjennomgå ordningen og eventuelt endre den. Arbeidsgiver bør forsøke å motivere de ansatte til tilstedeværelse på en annen måte enn det som har blitt gjort ved en slik tilstedeværelsesbonus. Du bør gjerne kontakte fagforeningen din for bistand i denne saken.

 

comments powered by Disqus