Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Skal jeg meldes inn i KLP når jeg jobber deltid?


Jeg jobber 20 prosent stilling som røykdykker i kommunen ved siden av tilnærmet full stilling hos en annen arbeidsgiver. Skal jeg meldes inn i KLP? Hvor stor stilling må jeg jobbe for å meldes inn i pensjonskassen?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Ut fra vedtektene fyller du ikke kravene til innmelding i KLP, med mindre også din andre arbeidsgiver er omfattet av en tilsvarende pensjonsordning. Hvis den er det, skal du meldes inn for begge stillingene fra 1.4.2013.

I en dom i Arbeidsretten den 21. juni i år ble imidlertid kravet om 14 timer per uke i KS tariffområde kjent ugyldig. Partene vil komme sammen og avklare hva denne dommen innebærer, og eventuelt fastsette en ny lavere nedre grense for medlemskap. Uansett er det klart at dommen medfører at du nå skal meldes inn i din 20 prosent stilling. Det gjelder selv om din andre arbeidsgiver er privat og vedtektene ennå ikke er oppdatert.

comments powered by Disqus