Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Skal hun få lønn for helligdager når hun har fri?


Anne tar kontakt med Delta Direkte fordi hun ved siste lønnsutbetaling fikk utbetalt lavere lønn enn det hun bruker å få. Hun har tatt det opp med arbeidsgiver, og fått vite at hun ikke får lønn for de bevegelige helligdagene i påsken. Dette mener hun må være feil. I tidligere arbeidsforhold har hun alltid fått lønn for helligdagene, selv om har fått fri.

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Hun er helsekretær og jobber ved et privat legekontor i et vikariat fram til januar 2015. Siden det kun er tre måneder siden hun startet i stillingen, synes hun dette er en kjedelig sak. Når jeg spør henne mer, får jeg vite at hun skriver timeliste og ikke får fast månedslønn. I hennes arbeidsavtale står det at hun har en 30 timers arbeidsuke og skal ha lønnsutbetaling den 12. hver måned. Hun har fri hver mandag. Det vil si at hun ikke skrev timer, og fikk dermed ikke lønn, skjærtorsdag og langfredag. Dette var opprinnelig hennes arbeidsdager, men hvor legekontoret stengte.

Ut fra det hun forklarer om arbeidsforholdet og arbeidsavtalen, skal hun ha fast månedslønn. I hennes tilfelle blir feil å skrive timer. Hun har en arbeidsavtale om en fast arbeidstid 30 timer i uka og skal lønnes ut fra det. Om hun jobber mer enn avtalt i arbeidsavtalen, er det disse timene hun i så fall skal føre på timeliste.

Siden det ikke er tillitsvalgt på arbeidsplassen, blir enige om at hun prøver å få endret dette selv. Hvis arbeidsgiver fortsatt hevder hun skal skrive timer, og ikke få fast månedslønn, kontakter hun Deltas servicesenter for å få hjelp til å ordne dette.

comments powered by Disqus