Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Seksuell trakassering på jobb


Jeg er ei jente på 25 år som har hatt en svært ubehagelig opplevelse på jobben. En dag jeg jobbet kveldsvakt sendte min leder en mannlig ansatt hjem, låste døren og befølte meg på brystene og forsøkt å stikke hånden ned i buksen min. Det har også vært oppringninger om natten og utenom arbeidstid fra samme leder.
Saken har vært tatt opp med personalsjefen, men jeg blir ikke trodd. Hva kan jeg gjøre?
 
 

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Dette høres ut som en alvorlig sak. Vi oppfordrer deg derfor til å ta saken opp med fagforeningen din. Fagforeningen vil kunne gi deg nærmere råd om hva du bør gjøre. Hvis du tar opp saken med ledelsen igjen, er det en fordel hvis du får med deg tillitsvalgte, verneombud eller en kollega som kan støtte deg.

Det du har blitt utsatt for vil eventuelt kunne være i strid med likestillingsloven paragraf 8. Bestemmelsen forbyr trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den personen som oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering kan skje gjennom fysiske handlinger som blant annet unødvendig berøring. Seksuell trakassering kan også skje verbalt, gjennom for eksempel nærgående kommentarer om kropp, klær eller privatliv. Andre forhold kan være seksuell framstøt, forslag og hentydninger.

Ombudet har ikke adgang til å vurdere om det har funnet sted seksuell trakassering etter likestillingsloven paragraf 8. Hvis du ønsker å få en vurdering av dette, må du gå til domstolene med saken.

Ombudet håndhever imidlertid bestemmelsen om arbeidsgivers plikt til å forebygge og søke å hindre at trakassering finner sted innenfor virksomhetens arbeidsområde, jf. likestillingsloven paragraf 25.

Ombudet kan altså vurdere om arbeidsgivers håndtering av varsling om seksuell trakassering i denne saken er i strid med likestillingsloven. Vi kan også vurdere om arbeidsgiver har retningslinjer for å forebygge seksuell trakassering. Hvis du ønsker at ombudet skal klagebehandle saken, kan du sende en skriftlig klage til oss, eventuelt med bistand fra fagforeningen din.

 

 

comments powered by Disqus