Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Særskilt oppsigelsesvern ved lang tids sykdom


Eva vil sikre seg at hun gjør et riktig valg i en vanskelig tid. Hun har blitt oppringt av arbeidsgiveren sin og bedt om å si opp sin stilling. Hun har vært sykemeldt i et år, og får nå arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Dette har hun gjort i fire måneder, og framtiden er fortsatt litt usikker. Både hun og hennes lege har imidlertid håp om at hun skal komme seg tilbake i jobb.

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Vårt råd er at Eva ikke sier opp stillingen, selv om arbeidsgiveren ber om det. Dette har hun heller ingen plikt til å gjøre. Om hun sier opp, har hun ingen stilling eller arbeidsgiver å komme tilbake til ved bedring i helsetilstand. Vi ber henne holde på stillingen til situasjonen er mer avklart. Hun får også telefonnummer til hovedtillitsvalgt i kommunen som kan gi henne hjelp og støtte. Eva synes dette er svært leit og trist etter 15 års som ansatt.

I følge arbeidsmiljøloven kan ikke arbeidsgiver si opp ansatt grunnet sykdom. Det særlige oppsigelsesvern gjelder de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Fortsetter arbeidstaker å være syk ut over 12 måneder, gjelder de alminnelige regler om vern etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. En oppsigelse fra arbeidsgiver skal være saklig begrunnet og følge lovens formkrav. Før en slik beslutning tas, skal arbeidsgiver innkalle den ansatte til drøftingsmøte hvor man kan ta med seg tillitsvalgt.

Mange arbeidsgivere ber også ansatte om å søke sykepermisjon i slike tilfeller. Dette er helt unødvendig og noe vi ikke anbefaler. Det er tilstrekkelig at arbeidsgiveren får beskjed om hvor lenge AAP er innvilget.

comments powered by Disqus