Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Rettigheter ved for mye utbetalt lønn


Even fikk i dag morges beskjed fra arbeidsgiver at han har fått 6000 kr for mye utbetalt lønn i de siste 14 måneder, og at disse måtte tilbakebetales straks. Han ble skikkelig irritert, og det endte med en høylytt diskusjon. Han ga beskjed om at han ikke ville tilbakebetale. Det endte med at arbeidsgiver ga beskjed om at pengene vil bli trukket på neste lønning. Even ringer deretter hit til Delta Direkte og vil vite om dette virkelig er lov.

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Hovedregel i arbeidsmiljøloven paragraf 14-15 er at det ikke kan gjøres trekk i lønn eller feriepenger, men det finnes unntak hvis det er hjemlet i lov eller at det er gjort en forhåndsavtale om det. Sivilombudsmannen har påpekt at slike avtaler ikke bør inngås ved å ha en standardklausul i arbeidsavtalen, men avtales skriftlig i etterkant av feilutbetalingen. Dette forutsetter at man blir enige om en tilbakebetaling.

Arbeidsgiver kan dermed ikke foreta trekk uten at det er inngått skriftlig avtale med Even.

En arbeidsgiver som har utbetalt for mye lønn har heller ikke automatisk rett til å få beløpet tilbakebetalt.

Gjennom rettspraksis er det fastsatt at det må foretas en konkret vurdering om arbeidstaker har vært i god tro, hvor stor beløpet er og hvor lenge det er siden feilutbetalingen fant sted. Det kan også være en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å tilbakebetale. En arbeidstaker som forstår eller burde forstått at lønnsutbetalingen var feil, må likevel regne med å tilbakebetale beløpet.

Even sier at han har mottatt for mye lønn i god tro, det månedlige beløpet var lavt og det var vanskelig å skjønne at det var feil. Han vil derfor ikke inngå avtale om tilbakebetaling.

I de tilfeller hvor det ikke er enighet om tilbakebetalingen, kan arbeidsgiver gå til rettslig inndrivelse av kravet.

comments powered by Disqus