Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Rettigheter ved feil utregnet ansiennitet


Geir ble ansatt i en kommune våren 2012. I sommer oppdaget han ved en tilfeldighet at han har fått utbetalt for lite lønn. Grunnen synes å være at hans lønnsansiennitet var regnet feil. Han skulle egentlig ha hatt åtte års lønnsansiennitet da han startet i stillingen, men hadde fått sju år.

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Dette oppdaget han da han snakket med en kollega i forhold til lønnsoppgjøret, og i samtalen kom de inn på ansiennitetsstigen. Kollegaen mente at han burde hatt 10 års ansiennitet i år, og dette gjorde at Geir startet å undersøke dette mer. Han har alltid tenkt at arbeidsgiver gjør dette riktig, og ikke så mye på å sjekke dette selv før nå.

Noen ganger kan imidlertid arbeidsgiver beregne feil på grunn av. eget forhold, eller på grunn av manglende opplysninger fra arbeidstaker.

Ved gjennomgang av Geirs personalmappe kommer det fram at han har levert dokumentasjon på alle sine arbeidsforhold, men at det ikke var tatt med det året han hadde fast avtale om jobb hver tredje helg under studier. Dette skulle også regnes med, selv om det ikke var så stor stilling.

Regelverket stiller opp en grense hvor lenge en arbeidstaker i ettertid kan kreve lønn. Hovedregelen er at lønnskrav blir foreldet etter tre år, ifølge andre paragraf i foreldelsesloven.

Geir får hjelp fra tillitsvalgt til å stille krav om tilbakebetaling av for lite utbetalt lønn det første året han var ansatt. Han skulle fått lønn for åtte års ansiennitet i da, men fikk det først året etter. Det kreves videre at arbeidsgiver korrigerer ansiennitetsutregningen. Dette gjør at Geir får utbetalt lønn for 10 års ansiennitet allerede i år og ikke neste år. Konsekvensen er stor siden lønnsdifferansen mellom åtte og 10 års ansiennitet er større enn mellom de andre ansiennitetsopprykkene. Denne gangen kan Geir takke tilfeldigheten, men vil i ettertid prøve å følge litt mer med selv også.

 

 

 

comments powered by Disqus