Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Rett til ferie når du ikke har full feriepengedekning


Anders ble ferdig fagarbeider i fjor, og begynte å arbeide i sin hjemkommune i løpet av sommeren. Hans leder har gitt han beskjed at han bare har krav på halv ferie. Han har spørsmål om det er riktig?

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Ifølge ferieloven har en arbeidstaker som er ansatt før 30. september i ferieåret rett på full feriefritid. Siden Anders er ansatt i kommunen, og dermed omfattet av tariffavtalen KS, har han rett på fem ukers ferie. Det betyr 25 virkedager. En virkedag er alle dager med unntak av søn- og helligdager. Lørdag regnes også med i disse.

Siden han ikke har opparbeidet seg feriepenger for mer enn for halve året i fjor, vil det han får utbetalt i feriepenger være mindre enn beløpet som han trekkes for å avvikle fem ukers ferie i år. Da må Anders velge hva han gjør.

Ønsker han å ta ut full ferie i fem uker uten feriepengedekning, vil deler av ferien bli ulønnet. Han har dermed krav på full ferie, men kan nekte å avvikle den delen av ferien som ikke er dekket av opptjente feriepenger.

I juni får han utbetalt feriepenger for det han tjente i fjor, samtidig som det blir foretatt et lønnstrekk for avvikling av ferie i år.

Arbeidsgiver bør imidlertid være obs på at dette er noe Anders har rett til å styre selv. Ønsker han å ta ut ferie uten feriepengedekning, (dvs. ulønnet ferie), så står han fritt til dette. Det vil derfor ikke være riktig av en arbeidsgiver å si til en nyansatt at vedkommende ikke ”har krav” på mer enn en viss ferie på grunn av manglende feriepengeopptjening.

I Anders sitt tilfelle valgte han ikke å ta ut mer ferie enn det som feriepengene dekket.

comments powered by Disqus