Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Redusert arbeidsevne under ramadan


Jeg er tillitsvalgt på jobben og har fått en sak på bordet som jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med. Under ramadan hadde noen av de muslimske ansatte redusert arbeidsevne som følge av fasten. I flere av tilfellene blir det sagt at de ikke fulgte opp arbeidet sitt. Arbeidsgiver har tatt opp problemet med meg og vil kreve at arbeidstakere må yte tett på 100 prosent uavhengig av fasten. Det er også mange av kollegaene som reagerer siden det fører til mer arbeid på dem.
Jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal gå fram og hvilke rettigheter ansatte som faster har. Har prøvd å se på lover og avtaler men finner ingen svar.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Arbeidstaker har ikke uten videre krav på å faste dersom det går utover arbeidsutførelsen eller det kan innebære fare for eget eller andres liv og helse. På den annen side har heller ikke arbeidsgiver rett til å nekte arbeidstaker å faste dersom det ikke går utover arbeidet.

Arbeidsgiver bør legge forholdene til rette slik at ansatte som ønsker det, kan gjennomføre fasten, uten at det går ut over arbeidsutførelsen. Dette kan for eksempel bety at man under ramadan tilrettelegger for hyppigere pauser (den som faster vil kanskje dele opp lunsjpausen sin i flere korte pauser), eller at arbeidsoppgavene ikke er fullt så fysisk krevende som ellers.

Det er arbeidstakers plikt ikke å utsette seg selv eller andre for fare under fasten. Dersom man for eksempel jobber som yrkessjåfør eller i stillas, må både arbeidsgiver og arbeidstaker nøye vurdere sikkerheten dersom den ansatte skal faste.

Siden fasten er over for i år, så har dere tid til å planlegge framover. Jeg vil derfor anbefale deg å ta et møte med de ansatte det gjelder for å snakke med dem om saken. Når det gjelder henvendelsen fra arbeidsgiveren, så vil jeg foreslå at dere lager en lokal avtale om hvilke former for tilrettelegging dere kan gjennomføre og hvilke krav som stilles til ansatte. Det er viktig at alle ansatte gjøres kjent med innholdet i avtalen.

comments powered by Disqus