Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Problemer med å få ammefri


Jeg opplever problemer på arbeidsplassen fordi jeg må amme. Det er ikke like enkelt å ta ut ammefri som jeg mener det burde være når det er en lovfestet rett man som ammende mor har etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver er misfornøyd med at jeg må amme og ønsker ikke å tilrettelegge for at jeg skal kunne amme i arbeidstiden.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger for at ansatte skal kunne amme eller pumpe, vil dette kunne være i strid med forbudet mot direkte diskriminering i likestillingsloven § 3 annet ledd. Det må etter likestillingsloven for eksempel kunne stilles krav om at arbeidsgiver sørger for å ha tilgjengelig et egnet rom for å kunne amme og pumpe.

Likestillings- og diskrimineringsombudet og klageinstansen til ombudet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har behandlet en sak som gjaldt en lege som ikke fikk tilrettelegging slik at hun kunne amme, sak 14/1012.

I ombudets uttalelse presiserer ombudet at det ikke er tvil om at manglende tilrettelegging for amming er i strid med likestillingsloven, og at det kan utledes at arbeidsgiver aktivt skulle ha arbeidet med å finne en turnusplass for klager som lot seg kombinere med amming.

Dersom saken ikke løser seg med arbeidsgiver, anbefaler vi at du kontakter fagforeningen din for å få hjelp. Hvis du ønsker at saken skal behandles som en klagesak hos ombudet, ber vi om at du sender en skriftlig klage.

comments powered by Disqus