Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Pensjonist jobbet en periode og fikk redusert pensjon etterpå


Jeg er født i 1944 og gikk av med alderspensjon fra KLP da jeg fylte 67 år. Da jeg ble spurt om å jobbe fullt i en periode tidligere i år, ble jeg meldt inn igjen i KLP. Pensjonen min ble stoppet, men det verste er at når jeg nå har fått full pensjon igjen er den lavere enn det jeg fikk før. Det siste må da være feil?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Det er riktig at pensjonen skal stoppes når du blir meldt inn igjen i full stilling. Når den settes i gang igjen skal den beregnes på nytt, ut fra nytt pensjonsgrunnlag og nytt samordningsfradrag. Dette kan føre til at pensjonen reduseres, men det som slår ut mest er reglene om levealdersjustering.

Både din bruttopensjon fra KLP og samordningsfradraget skal levealderjusteres med nytt forholdstall når du nå tar ut pensjon på nytt. Levealdersjustering gjøres ved pensjonen deles på forholdstall som fastsettes for hvert årskull.

For bruttopensjonen (pensjon før samordning) kan forholdstallet likevel ikke settes lavere enn 1,000. Det betyr at pensjonen ikke kan øke til mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

I samordningsloven ble det derimot ikke tatt inn en tilsvarende begrensning. Når forholdstallet er lavere enn 1,000 betyr det at samordningsfradraget øker mer enn bruttopensjonen, og pensjon fra KLP etter samordning blir tilsvarende lavere.

For deg som er født i 1944 var forholdstallet ditt 1 005 da du tok ut din opprinnelige pensjon. Det er endret til 0,889 ved siste uttak av pensjon, hvis du da nettopp var fylt 69 år. Hvis samordningsfradraget ditt tidligere var 200 000 vil det da øke fra 200 000 til 200 000 x 1,005/0,889 = 226 097. Det betyr i tilfelle en reduksjon i pensjonen fra KLP på 26 097 kroner per år.

Ved å gå av med pensjon når man når forholdstall 1,000, og også vente med å ta ut folketrygd til akkurat dette tidspunktet, slår ikke levealdersjusteringen ut på pensjonen, verken fra KLP eller folketrygden. Oversikt over når de forskjellige årskullene når forholdstall 1,000 finnes blant annet på KLPs hjemmesider.

comments powered by Disqus