Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Passet jeg ikke til jobben fordi jeg er lesbisk?


Jeg søkte på en stilling og ble innkalt til intervju. Intervjuet gikk veldig bra helt til arbeidsgiver fant ut at jeg er lesbisk. Etter dette ble min seksuelle orientering hovedtemaet under intervjuet. Det ble stilt svært ubehagelige spørsmål. Arbeidsgiver nevnte at ettersom vi bor på et lite sted, vet sikkert de fleste at jeg er lesbisk. Han sa at kundene kan føle et ubehag dersom de vet om dette. Jeg svarte at dette er en helt ordinær stilling der jeg ikke kan se at min seksuelle orientering skal være et hinder for denne stillingen.
Jeg fikk ikke stillingen og mistenker at det har sammenheng med at jeg er lesbisk. Hva kan jeg gjøre?

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Arbeidsgiver har ikke lov til å spørre deg om din seksuelle orientering under jobbintervjuet. Dette følger av diskrimineringsloven om seksuell orientering paragraf 16.

Dersom arbeidsgiveren brukte deler av intervjuet til å kommentere på din seksuelle orientering, så forstår vi godt at du frykter at det er en sammenheng her. Hvis du ikke fikk stillingen på grunn av din seksuelle orientering, har du blitt utsatt for usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) i strid med lovens paragraf 5. Det skal svært mye til for å kunne vektlegge seksuell orientering ved en ansettelse, og ombudet kan ikke se at det er tillatt i ditt tilfelle.

Dersom du ønsker at ombudet skal vurdere om du har blitt diskriminert, må ombudet innhente opplysninger fra arbeidsgiver i tillegg til din versjon av saken. Det betyr at saken behandles som en klage. I klagen må du legge ved stillingsannonsen, din søknad, din oppsummering av intervjuet og etterfølgende korrespondanse med arbeidsgiver. Hvis du har vitner til det som ble sagt og eventuelt annen skriftlig dokumentasjon som viser at du i utgangspunktet ble vurdert som aktuell for stillingen, vil dette også være viktig. Hvis du ønsker det, kan du be fagforeningen din om å bistå deg i klagesaken hos ombudet.

comments powered by Disqus