Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Oppsagt under sykdom


Når man er rangvarig syk og kanskje er på sitt svakeste i livet, kan det være lett å akseptere en oppsigelse uten å orke å stille spørsmål ved den. Ikke gjør det, råder Deltas rådgivere. En slik oppsigelse kan være usaklig og dermed ulovlig.

Bente Wollebæk Thele

rådgiver Delta Direkte

Svar

Man vil vel ikke tenke på å bli syk. Man vil vel ikke tenke på at det kan bli så langvarig at arbeidsgiver ønsker arbeidsforholdet avsluttet.

Det skjer.

Så forsøk å forestille deg at du ble syk og tvunget til å være borte fra jobben. Det har vart i over ett år, og nå ligger det et brev på kjøkkenbordet ditt. Sendt rekommandert. Et brev med den velkjente logoen til arbeidsplassen din.

Konvolutten må åpnes, og du presser deg selv til å lese beskjeden om at de vil avslutte arbeidsforholdet på grunn av ditt langvarige sykefravær.

Det vrenger seg i magen. Fortvilelse. Sinne. Sorg.

Delta hjelper mange som opplever dette, og vår erfaring er at det kan skje hvem som helst. De færreste har forestilt seg det på forhånd – de fleste har vært gode ansatte. Dessverre gir samvittighetsfull tjeneste ingen garanti mot å bli rammet av sykdom. Lovverket gir derimot et utstrakt vern mot oppsigelse begrunnet med sykdom.

Når man er redusert og kanskje er på sitt svakeste i livet, kan det være lett å akseptere en oppsigelse uten å orke å stille spørsmål ved den. Ikke gjør det. En slik oppsigelse kan være usaklig og dermed ulovlig.

I et tilfelle der legen har avklart at all din arbeidsevne er forsvunnet for alltid, vil en avslutning på arbeidsforholdet være lovlig og kanskje også oppleves som en lettelse for den det gjelder.

I alle andre tilfeller, der lege altså ikke har satt et endelig punktum for muligheten til å jobbe igjen, er det mange som vil ha rett til å beholde ansettelsesforholdet sitt og alt hva det innebærer av rettigheter og goder. Hvis arbeidsforholdet er sagt opp vil det være mye vanskeligere å komme inn i arbeidslivet igjen når eller hvis det blir aktuelt senere.

Hvis du opplever dette, så ta kontakt med din tillitsvalgte eller Delta Direkte (02125). Delta vil gjøre en vurdering av om oppsigelsen bør bestrides og stå ved din side gjennom det.

comments powered by Disqus