Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Negative holdninger mot muslimer


Jeg jobber i et vikariat. Jeg ble lovet av sjefen en fast stilling etter vikariatets utløp.
Jeg har blitt trakassert av en annen kollega over en lenger periode fordi jeg er muslim. På julebordet på jobben sa hun blant annet til meg: «Du som er muslim, hvorfor drikker du øl?»
Sjefen sier nå at jeg ikke får fast stilling likevel. Han har begrunnet dette med at jeg er «feil type». Jeg er overbevist om at det har sammenheng med at kollegaen min som trakasserer meg, ikke liker meg. Hun har lang ansiennitet og har påvirket sjefen slik at jeg ikke får fast ansettelse.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Slik ombudet ser det, reiser denne saken flere spørsmål.

Det første spørsmålet er om du har blitt trakassert av kollegaen din med hensyn til uttalelsene hennes knyttet til din religion. Det er forbudt med trakassering på grunn av religion, jf. diskrimineringsloven paragraf 5. De uttalelsene du refererer til er ikke åpenbart trakasserende, uten å se dem i sammenheng med annen oppførsel.

Det andre spørsmålet er om negative holdninger fra kollegaer har påvirket sjefen til å trekke tilbake tilbudet om fast jobb. Hvis det er tilfellet, så vil det være diskriminering. Det er forbudt med diskriminering på grunn av religion, etnisk bakgrunn mv. etter diskrimineringsloven paragraf 4.

Når det gjelder dette spørsmålet, ønsker ombudet imidlertid å presisere at man ikke automatisk har krav på å få fast ansettelse. Hvorvidt du har krav på det, beror på en tolkning av avtalen du har med arbeidsgiveren din. Spørsmålet er derfor om du i realiteten har fått et bindende tilbud om fast ansettelse fra arbeidsgiveren din.

Til dette spørsmålet, bør du kontakte tillitsvalgte og be om hjelp fra fagforeningen. Det ombudet eventuelt kan vurdere nærmere, er om det har sammenheng med din religion/etniske bakgrunn at du ikke fikk fast stilling.

Diskriminerings- og likestillingsombud Sunniva Ørstavik

comments powered by Disqus