Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Når kan jeg få velferdspermisjon?


Har ansatte rett til fri for å gå til lege eller tannlege, når noen i familien dør, for å delta på tilvenning i barnehage, være med på barnas første skoledag, gifte seg eller flytte? Og får de velferdspermisjon med lønn?

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Svært ofte kommer det spørsmål til Delta Direkte om rettigheter i forbindelse med fri for å gå til tannlege, lege, flytting, følge barn på tilvenning i barnehage osv.

Dette er ikke lovregulerte rettigheter. Grunnlaget for velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett, kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker og lignende. Det kan variere om permisjonen gis med lønn eller ikke.

Det er to spørsmål ved velferdspermisjon:

- Har jeg rett på fri?

- Hvis ja, har jeg krav på fri med lønn?

Inntil 12 dager i offentlig sektor

Tariffavtaler i offentlig sektor har bestemmelser om permisjon med lønn under velferdspermisjon i inntil 12 arbeidsdager. Det kan avtales et fleksibelt uttak av disse. I tillegg har mange virksomheter også lokale permisjonsreglementer som gir mer utfyllende bestemmelser. Hel- og deltidsansatte har like rettigheter til velferdspermisjon.

Reglementene må tolkes på en slik måte at det ikke skjer forskjellsbehandling. Dersom dette skjer må de tillitsvalgte ta dette opp med ledelsen. Ta kontakt med din tillitsvalgt om du trenger hjelp.

Dette kan gi rett til permisjon

Nedenfor finner du noen eksempler på situasjoner som kan gi rett til velferdspermisjon. Dette kan imidlertid variere i de ulike virksomheter og i de lokale reglementer.

• Tilvenning barnehage/ første skoledag

• Flytting

• Inngåelse av ekteskap

• Husbygging

• Dødsfall i nær familie

• Konfirmasjon for egne barn

• Egen behandling hos lege- tannlege – fysioterapeut

• Følge barn til lege- eller tannlegespesialist

• Innkallelse til politiet

comments powered by Disqus