Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Mistet arbeidsoppgavene etter foreldrepermisjon


Jeg er tilbake i jobb nå etter endt foreldrepermisjon. Min kollega, som vikarierte for meg, har blitt ansatt fast. Hun har overtatt det meste av mine ansvarsoppgaver uten mitt samtykke og jeg har mindre ansvar i mine nye arbeidsoppgaver.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Utgangspunktet etter likestillingsloven er at arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon har krav på å få komme tilbake til samme eller tilsvarende arbeidsoppgaver, med samme lønn og på samme nivå som tidligere, jf. lovens paragraf 20 første ledd bokstav a). Bestemmelsen er en presisering av lovens paragraf 5 som forbyr diskriminering av noen på grunn av uttak av foreldrepermisjon.

Arbeidsoppgavene skal hvis de endres hovedsakelig være likeverdige med de arbeidsoppgavene vedkommende hadde før permisjonen. Dette gjelder både innhold og ansvar. Arbeidstaker har imidlertid ikke et ubetinget krav på nøyaktig samme arbeidsoppgaver som vedkommende hadde før permisjonen.

Hvis endringene av arbeidsoppgavene har sammenheng med omorganisering og gjelder generelt, er endring av arbeidsoppgavene dine ikke i strid med loven, da dette ikke har sammenheng med foreldrepermisjonen.

På bakgrunn av det du beskriver, er det et spørsmål om arbeidsgiver bryter likestillingsloven etter at du kom tilbake fra foreldrepermisjon. Dersom vedkommende som i utgangspunktet var vikaren din, nå fungerer i stillingen du opprinnelig hadde, vil dette tyde på at du har blitt diskriminert.

Ombudet kan ikke uttale oss om du har blitt diskriminert, uten å ha vurdert saken nærmere. Dersom du ønsker det, kan du sende oss en skriftlig klage. Vi anbefaler imidlertid at du først kontakter fagforeningen din og ber om bistand til å forsøke å løse problemet med arbeidsgiver. Du kan godt vise til denne veiledningen fra ombudet. Dersom saken ikke løser seg med arbeidsgiver, kan du kontakte oss igjen, eventuelt sende en klage til oss.

comments powered by Disqus