Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Lønnstrekk for uteblitt egenmelding


Joakim er tillitsvalgt i en kommune og har fått et spørsmål fra et medlem som han vil diskutere. Han tror han vet svaret, men har behov for å få dette bekreftet for å være på den sikre siden.
Medlemmet som har tatt kontakt med Joakim har ikke levert egenmelding for en sykedag. Det var ganske hektisk på jobb den første dagen etter sykdom, og dessverre ble dette glemt senere også. Arbeidsgiver har heller ikke etterspurt skriftlig egenmelding. Konsekvensen er at det ikke er utbetalt lønn for denne dagen. Medlemmet lurer på om det er riktig?

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

I personalreglementet i kommunen står det at ved fravær grunnet sykdom skal arbeidstaker melde fra muntlig til nærmeste leder/arbeidssted om dette. Når arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet skal sykdommen bekreftes skriftlig med egenmelding eller sykemelding fra lege.

Både folketrygdloven og hovedtariffavtalen har bestemmelser om at retten til lønn under sykdom bortfaller dersom fraværet ikke blir tilfredsstillende dokumentert.

Joakim foreslår likevel at han kan prøve å hjelpe medlemmet ved å ta kontakt med leder, og at medlemmet leverer en forsinket egenmelding. Det er likevel en mulighet til å forsøke å få arbeidsgiver til å akseptere en sen egenmelding. Hvis dette går i orden, kan lønnen tilbakeføres påfølgende måned. Jeg er enig i at det er verd å forsøke.

Etter et par dager ringer Joakim tilbake og forteller at leder aksepterte egenmeldingen, og at medlemmer skal få tilbakeført beløpet som er trukket på neste lønning. En medvirkende grunn var at medlemmet vanligvis er pliktoppfyllende, og det ble akseptert at det var en hendelig forglemmelse. Noen ganger løser det seg heldigvis godt på en rask måte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus