Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Lønnsøkning de siste to årene før pensjonering


Jeg har fått tilbud om en bedre betalt jobb i kommunen, hvor jeg også må begynne å jobbe turnus. Siden jeg har planer om å gå av med pensjon i løpet av neste år lurer jeg på om dette vil bety noe for min pensjon fra KLP?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Siden du spør på denne måten, går jeg ut fra at du skal gå av med AFP eller alderspensjon.

Tariffpartene ble i årets tariffoppgjør enige om at man skal få med seg alle lønnsøkninger de siste to årene før pensjonering med inntil 1,25 G. Det betyr at du får med deg lønnsøkningene opptil dette beløpet, som i dag er 110 463 kroner. Har du 50 prosent stilling, vil du få med deg lønnsøkninger begrenset til halvparten av dette beløpet.

Fram til 1. mai i år ville du ikke fått med deg denne lønnsøkningen ved beregning av alderspensjon. Før var det bare lønnsøkninger som følge av sentrale eller lokale lønnsforhandlinger som skulle medregnes de siste to årene før overgang til AFP eller alderspensjon. Dette er derfor en viktig og god forbedring av reglene både for dere som medlemmer og for de som skal behandle disse sakene.

 

 

 

comments powered by Disqus