Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Arbeidsgiver krever håndhilsing


Det har oppstått en situasjon på arbeidsplassen min. Jeg er en muslimsk mann, som på grunn av min religion ikke kan håndhilse på mine kvinnelige kolleger. Noen av de kvinnelige kollegene reagerer sterkt på dette og opplever dette som uhøflig. Det har ført til at jeg har fått en irettesettelse fra sjefen, og det forventes at jeg skal håndhilse på mine kvinnelige kollegaer. Kan arbeidsgiver kreve at jeg skal håndhilse på de kvinnelige kollegaene?
 

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Utgangspunktet etter diskrimineringsloven paragraf 6 er at det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) på grunn av religion. Press fra arbeidsgiver eller en irettesettelse med krav om å håndhilse på dine kvinnelige kollegaer, vil kunne være forbudt etter denne bestemmelsen.

Ombudet vil ikke anbefale at arbeidsgiver forsøker å presse arbeidstakere til å håndhilse dersom man ikke ønsker å håndhilse på grunn av sin religiøse tro. Arbeidsgiver kan imidlertid kreve at du behandler dine kvinnelige kollegaer med respekt. Om du behandler de kvinnelige kollegaer dårligere enn de mannlige fordi de er kvinner, vil dette kunne være i strid med likestillingsloven paragraf 5, som forbyr diskriminering på grunn av kjønn. I stedet for å håndhilse på det motsatte kjønn, vil noen eksempelvis kunne legge høyre hånd på hjertet og nikke. Det finnes mange andre måter å vise høflighet og respekt på enn å håndhilse, og det kan altså ikke i seg selv settes likhetstegn mellom det at man ikke ønsker å håndhilse og mangel på respekt.

Når det gjelder dine plikter som arbeidstaker, gjør vi oppmerksom på at du ikke uten videre kan nekte å utføre en arbeidsoppgave på grunn av din religion. Hvis du for eksempel jobber på et sykehjem, kan du ikke nekte å pleie en pasient av motsatt kjønn.

Vi foreslår at du tar opp dette forholdet med arbeidsgiver på nytt, eventuelt med bistand fra din fagforening. Du kan gjerne vise til dette brevet fra oss. I fellesskap kan dere prøve å finne fram til måter å samhandle på som oppleves som akseptable både for deg og de kvinnelige kollegaer.

Dersom saken ikke løser seg med arbeidsgiver, kan du kontakte oss igjen, eventuelt sende en klage til oss.

comments powered by Disqus