Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Kan jeg spørre om lønn i jobbintervjuet?


Endelig er jobben du har ventet så lenge på utlyst. Du er av dem som er innkalt til intervju. Den eneste haken er at lønnen som stod i utlysningsteksten ikke var så bra som du håpet. Skal du ta opp dette i intervjuet?

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Det vanlige er at forhandlinger om lønn først gjøres etter at du har fått tilbud om stillingen. Du bør prøve å unngå å dette i intervjuet. Om du får spørsmål om du vil forhandle lønn, kan du si at dette er noe som du eventuelt vil komme tilbake til senere.

Noen ganger kan arbeidsgiver bli mer opptatt av at du stiller lønnskrav enn å vurdere dine kvalifikasjoner. Det viktigste i et intervju er at du får presentert deg på en god måte og blir den som arbeidsgiver vil tilby stillingen til. Det er ikke så lurt at et lønnskrav skal overskygge dette.

I det offentlige er lønnsnivået regulert i forhold til utdanningsnivå, ansiennitet og stillingskategori. Det vil imidlertid ikke si at du ikke har mulighet til å prøve. Kommuner og helseforetak har et minstelønnssystem. Det betyr at du ikke kan lønnes under dette nivået, men det er fullt mulig å lønne over. Det er i teorien ikke noe øvre tak. I Stat og Oslo kommune har man lønnsrammer og lønnstrinn. Mange private med tariffavtaler kan også ha tilsvarende system som offentlig sektor, men jevnt over står man mer fritt til i forhold til lønnsplassering.

Dilemmaet kommer når du har fått tilbud om stillingen, men avslag på ditt lønnskrav. Hva gjør du da? Dette er opp til deg å vurdere. Sier du nei til stillingen du har veldig lyst på, eller er stillingen akkurat da viktigere enn lønnen?

comments powered by Disqus