Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Jobbtilbudet ble trukket tilbake


Stein har fått muntlig tilbud om ny jobb i et interkommunalt selskap og venter på å få dette skriftlig. I en samtale han har med arbeidsgiver om når han kan tiltre, gir han beskjed at han om et halvt år skal ut i pappapermisjon i tre måneder. Samme dag blir han oppringt om at jobbtilbudet trekkes fordi det er ingen som kan tre inn som vikar i permisjonstiden. Han kan forstå arbeidsgivers argumentasjon, men tar likevel kontakt med Delta Direkte med spørsmål om dette er lov?

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Et muntlig tilbud er like bindende som et skriftlig tilbud. Tilbudet ble gitt i påhør av andre, og kan derfor bekreftes. Arbeidsgiver må stå ved jobbtilbudet som er gitt, og kan dermed ikke trekke dette tilbake.

Stein har heller ingen forpliktelse om å opplyse om sin familiesituasjon i rekrutteringsprosessen, og likestillingsloven har bestemmelser som forbyr arbeidsgiveren å be om opplysninger om graviditet, adopsjon og familieplanlegging.

Dette innebærer for det første at arbeidsgiver ikke har lov å spørre om graviditet og adopsjon på et intervju. Dette gjelder både direkte spørsmål og mer indirekte spørsmål. Arbeidsgiver kan heller ikke iverksette andre tiltak for å få tak i slik informasjon. En forskjellsbehandling i ansettelsesprosessen på dette grunnlaget, er derfor et brudd på likestillingsloven.

Retten til foreldrepermisjon er dessuten lovfestet, og fedre som får barn etter 1. juli i år har krav på 12 ukers permisjon.

Vårt råd er at Stein presiserer overfor arbeidsgiver at tilbudet som er gitt er bindende og det er et brudd på likestillingsloven å forskjellsbehandle på grunnlag av permisjon knyttet til fødsel. Han får opplyst hvem som er lokal tillitsvalgt slik at han kan få hjelp videre i denne prosessen.

Unn Viken er rådgiver i Delta direkte

comments powered by Disqus