Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Kan man si nei til kortvakter?


Anne tar kontakt fordi hun er ganske fortvilet etter en samtale med sin leder. Hun har fått beskjed at hun må begynne å jobbe kortere vakter hver dag. Dette er hun absolutt ikke interessert i.

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Anne har tidligere snakket med sin leder om å få full stilling, men ikke noe har skjedd. Siden hun jobber 80 prosent stilling og fire dager i uken har hun brukt fridagen til å jobbe ekstravakter. Ved innføring av kortere vakter mister hun denne muligheten.

Hun har akkurat lest at Delta har underskrevet en felles heltidserklæring «Det store heltidsvalget» sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene og KS. Der står det at det skal utvikles en heltidskultur og legge til rette for at de som ønsker det skal få full stilling. Hvilken betydning har dette når hennes leder gjør det motsatte? I løpet av vår samtale begynner Annes fortvilelse å gå over til kraftig irritasjon over avtaler og løfter som hun mener ikke har verdi.

Spørsmålet er hva Anne gjør videre? Hun sier at de ikke har tillitsvalgt på arbeidsplassen, men hun vet at det finnes en hovedtillitsvalgt for Delta i kommunen. Jeg gir henne råd om å ta kontakt med denne for å få hjelp i forhold til arbeidsgiver. Heltidserklæringen innebærer en felles forpliktelse og et felles ansvar. Kortvakter er som hovedregel lite forenlig med heltid, og i hennes tilfelle et hinder. Dette må hovedtillitsvalgt presisere overfor arbeidsgiver og informere om avtalen hvis den er ukjent. I stedet for at vaktene blir kortet ned, kan den hovedtillitsvalgte hjelpe henne med å vurdere et krav om at hun får utvidet sin stillingsstørrelse.

comments powered by Disqus