Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Hvor mye kan jeg jobbe uten at AFP reduseres?


Jeg gikk av med AFP fra KLP i høst, og lurer på hvorfor jeg ikke kan jobbe så mye jeg vil uten at den blir redusert? Hvordan er reglene egentlig?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Tariffpartene i kommunal sektor har valgt å beholde AFP som en pensjon som utbetales mellom 62 og 67 år. De kunne isteden valgt en ny AFP tilsvarende det som nå gjelder i privat sektor, hvor AFP er en ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Kravene for å kunne ta ut tidlig alderspensjon fra folketrygden ville da ført til at svært mange kommuneansatte ville mistet muligheten til å ta ut AFP før ved 67 år. AFP i kommunal sektor sikrer de som har behov for å slutte eller trappe ned sin arbeidsinnsats før de fyller 67 år.

Reglene for AFP i kommunal sektor er forskjellig før og etter du fyller 65 år:

Mellom 62 og 65 år skal AFP reduseres for all arbeidsinntekt. AFP beregnes da som en folketrygdytelse. Den avkortes ikke krone for krone, men slik at du får 50 prosent AFP hvis du tjener 50 prosent av din tidligere inntekt. Det gjelder en toleransegrense på 15 000 kroner i året og avvik som er mindre enn dette tas det ikke hensyn til.

Mellom 65 og 67 år har du krav på å få AFP beregnet som en alderspensjon, hvis det gir høyere utbetaling. Hvis du da er medlem i pensjonsordningen blir pensjonen redusert slik at du får 50 prosent pensjon hvis du fortsetter i 50 prosent av din tidligere stilling. Hvis du ikke er medlem i noen offentlig tjenestepensjonsordning skal pensjonen derimot ikke reduseres for inntekt.

Både alderspensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor blir nå kraftig redusert ved tidlig uttak, slik at man, ut fra gjennomsnittlig levealder, skal få like mye i pensjon i løpet av sin tid som pensjonist. Det er dette som kalles levealdersjustering. Egne beregningsfaktorer fastsettes for hvert årskull. Dette gjelder ikke for AFP eller alderspensjon som tas ut før 67 år i kommunal sektor. Alderspensjon fra KLP levealderjusteres da først fra 67 år, som om den var tatt ut ved 67 år.

comments powered by Disqus