Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Hvor mye kan jeg jobbe uten å få redusert pensjonen?


Jeg har gått av med alderspensjon fra KLP og er nå forvirret om hvor mye jeg eventuelt kan jobbe uten at pensjonen blir redusert. Kan dere hjelpe meg?
 

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Pensjonen din vil bli redusert hvis du blir innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning igjen. Det er nok litt forvirrende fordi det nå gjelder forskjellige innmeldingsregler hos de forskjellige offentlige arbeidsgiverne, avhengig av hvilken tariffavtale de har.

I helseforetakene skal du meldes inn hvis du jobber i 168 timer eller mer i løpet av et kvartal. I kommunene skal du meldes inn uansett hvor lite du jobber, men de kan tilby deg å engasjeres på pensjonistvilkår isteden. Da får du en lavere timelønn og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Jeg kan bare anbefale å spørre den arbeidsgiveren det kan være aktuelt å jobbe hos om du da vil bli meldt inn i pensjonsordningen.

 

comments powered by Disqus