Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Gjelder samme regler for lønnsøkninger før pensjonering i Oslo kommune?


I forrige utgave av Ta Del skriver du at i kommunal sektor får man ikke med lønnsøkninger ut over 1,25 G de siste to årene før pensjonering. Vi lurer på om de samme reglene gjelder i Oslo kommune og ved kemnerkontoret?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

I mitt forrige svar refererte jeg til det som nå er vedtatt i KS tariffområde. Tariffavtalen betyr at de har krav på å få med seg lønnsøkninger på inntil 1,25 G. Det er likevel ikke noe i veien for at de får med seg mer, mot at arbeidsgiveren dekker kostnadene.

Oslo kommune er ikke medlem av KS og har sin egen tariffavtale og sin egen pensjonsordning, Oslo pensjonsforsikring (OPF). De har egne vedtekter med en egen bestemmelse om hva som skal telle med som pensjonsgivende de siste 2 årene:

 Vedtektenes paragraf 5-3 annet ledd:

"Lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger siste to år før fratreden med alderspensjon, regnes med i pensjonsgrunnlaget med inntil 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Tillegg gitt siste to år før fratreden med alderspensjon ved administrativt vedtak eller etter forhandlinger etter fellesbestemmelsene paragraf 16.2 skal ikke medregnes i pensjonsgrunnlaget."

Arbeidstakere som er omfattet av Statens pensjonskasse (SPK) har begrensningsregler for lønnsøkninger som skyldes midlertidige stillinger som er ment å vare kortere tid enn to år.

Både Oslo kommune og Statens pensjonskasse har imidlertid en sikringsbestemmelse som ikke gjelder i KS sitt tariffområde, og derfor heller ikke i KLPs offentlige tjenestepensjonsordninger. Sikringsbestemmelsen tar utgangspunkt i lønn per 30.4. før pensjoneringen og sammenligner den prosentvise økningen av folketrygdens grunnbeløp med lønnsøkningene som gis ved tarifforhandlingene fra 1. mai. Pensjonen beregnes ut fra det høyeste av disse pensjonsgrunnlagene, og de får dermed med seg den gunstigste reguleringen før de går av med pensjon.

På den annen side har man ellers i kommunal sektor gunstigere pensjonsregler for de som har opplevd nedgang i lønn. Dette gjelder for eksempel når de har gått over i en lavere lønnet stilling eller de har gått over til stilling uten tilleggslønn.

 

 

comments powered by Disqus