Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Ferieavvikling ved pensjonsavgang


Hva bør du vite om å ta ut ferien du har krav på like før du skal gå av med pensjon?
 
 
 
 

Unn Viken

Rådgiver i Delta Direkte

Svar

Per skal gå av med pensjon 1 juli. Han ringer Delta Direkte for å få vite hva som skjer med medlemskapet hans når han slutter i arbeid. Han får vite at han kan fortsette som pensjonistmedlem, men i samtalen kommer det fram at han skal avvikle ferie før han slutter.

Jeg spør han hvorfor han vil ta ut ferie før han går av med pensjon, siden han i prinsippet kan ta «evig fri» etter 1. juli. Per forstår ikke helt hvorfor jeg spør om det. Han sier at han har rett til ferie. Dette er noe han har opparbeidet seg, og derfor vil han ta den ut før han slutter.

Det ikke alltid like lett å skille fra hverandre retten til ferie og opparbeiding av feriepenger.

Som arbeidstaker opparbeider Per seg feriepenger ut fra det han tjente foregående år. Hvor mye feriepenger Per får utbetalt er derfor avhengig av inntekten i 2014.

Per er ansatt i en i virksomhet hvor han har den 5. ferieuken i tariffavtalen, og i tillegg den 6. ferieuken siden han er over 60 år. Hans feriepengeprosent er derfor 14,3 prosent.

Rett til feriefritid knytter seg opp til ansettelsestidspunkt i det aktuelle ferieår. Dette er uavhengig om man har opparbeidd feriepenger eller ikke. Man kan ha rett til ferie selv om man ikke får feriepenger.

Når Per vil ta ut ferie før han går av med pensjon vil han bli trukket for avvikling av 6 ukers ferie. Feriepenger dekker dette lønnstrekket, og det er derfor den enkelte arbeidstaker opplever at man har ferie med lønn.

Økonomisk er det ikke gunstig for Per å avvikle ferie før han går ut i pensjon. Fordelen er at han kan ta ut ferie fra midten av mai i stedet for å jobbe fram til 1. juli.

comments powered by Disqus