Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Får nytt og bedre lønnssystem i kommunene


I kommunal sektor (KS) ble det i årets tariffoppgjør avtalt å innføre et nytt lønnssystem fra 2015. Hvordan er det nye lønnssystemet?

Roy Tommy Jensen

assisterende forhandlingssjef i arbeidslivsavdelingen i Delta

Svar

Det nye lystemet skal sikre en jevnere progresjon i lønnsutviklingen. Det skal også sikre at lokale lønnstillegg videreføres og at de kommer i tillegg til ny sentral lønn. Det ligger også i systemet at ansiennitetstillegg i sin helhet skal komme på toppen av den enkeltes årslønn.

Partene var enige om at det eksisterende lønnssystemet, med kombinasjonen av sentrale minstelønnshevinger og lokale forhandlinger, ikke var godt nok. Det var en betydelig kilde til frustrasjon for både arbeidsgivere og ansatte.

Det nye lønnssystemet vil ha to nye ansiennitetsnivåer (2 og 6 år), som vil sikre jevnere lønnsutvikling fra null til 10/16 år. Størrelsen på lønnstilleggene, som ble avtalt for ansiennitetsnivåene 0, 2, 4, 6, 8 og 10/16 år, skal gi en jevnere lønnsutvikling i de stillingsgruppene det gjelder.

Delta har prinsipielt ment at lokale lønnstillegg skal flyte på toppen av sentral minstelønn, slik at de ikke blir «spist opp» av tillegg gitt i sentrale forhandlinger.

I det nye lønnssystemet er dette ivaretatt ved at arbeidstakerens faktiske lønn (sentral garantilønn + lokale lønnstillegg) defineres som grunnlønn. Faste og variable tillegg (ulike ubekvemstillegg) inngår ikke i grunnlønnen. Sentrale lønnstillegg kommer heretter i tillegg til grunnlønn, slik at stadig gjenoppretting av lokale lønnsrelasjoner i forbindelse med fremtidige lokale pottforhandlinger unngås.

Med det nye lønnssystemet vil ansiennitetstillegget i sin helhet blir lagt oppå den enkeltes grunnlønn.

Delta mener at det nye lønnssystemet er både mer forståelig og forutsigbart, og vil ha større legitimitet hos brukerne.

Tilsvarende lønnssystem ble også avtalt innført i tariffavtalen i kirkelige sektor (KA), i de korresponderende overenskomstene i Virke og i tariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (KS Bedrift).

comments powered by Disqus