Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Er jeg diskriminert på grunn av alder?


Jeg er 56 år og søkte nylig på en lederstilling. Jeg ble ikke innkalt til intervju selv om jeg mener at jeg var svært godt kvalifisert til stillingen. Nå sitter jeg igjen med følelsen at alderen min var grunnen til at jeg ikke ble innkalt til intervju. Hva kan jeg gjøre med dette?

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Dersom du ikke ble innkalt til intervju til denne stillingen på grunn av alderen din, er det i strid med arbeidsmiljøloven paragraf 13-1 som sier at det er forbudt å diskriminere noen på grunn av alder i arbeidslivet.

Det er ikke avgjørende for diskrimineringsvurderingen om du ville ha blitt tilsatt i stillingen. Diskrimineringsvernet gjelder alle deler av prosessen, også ved utvelgelse til intervju. Det å bli diskriminert ved ikke å bli kalt inn til intervju er alvorlig, fordi du faktisk ikke får mulighet til å presentere deg selv og dine kvalifikasjoner.

Etter arbeidsmiljølovens paragraf 13-7 kan du kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har. I offentlig sektor har du i tillegg rett til å få tilsendt utvidet søkerliste.

Et moment som har betydning for om du har blitt diskriminert, er om du var best eller like godt kvalifisert som den som fikk jobben eller de som ble innkalt til intervju. Alderssammensetningen til de søkerne som ble innkalt til intervju, vil også kunne ha betydning for vurderingen om du har blitt diskriminert.

Hvis disse undersøkelsene styrker antakelsen om diskriminering, anbefaler vi deg å klage saken inn til ombudet. Ombudet vil da vurdere om du har blitt diskriminert. Vi oppfordrer deg også til å be fagforeningen din om å bistå deg i klagesaken.

comments powered by Disqus