Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Er det trakasserende å si "lille homsegutt"?


En ekstrahjelp på jobben min har blitt mobbet av en arbeidsleder på grunn av sin seksuelle legning. Eksempler på denne mobbingen er at når han hilser på vedkommende, sier han «Hei, lille homsegutt».
Lederen kommenterer også stadig forholdet til hans mannlige kjæreste på en krenkende måte. Flere kollegaer har vært vitne til dette. Saken er tatt opp med avdelingsleder, men det er ikke gjort noe aktivt for å stanse denne mobbingen.
Hva kan jeg gjøre for å hjelpe kollegaen min?

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Slik du fremstiller denne saken, kan kollegaen din ha blitt utsatt for ulovlig trakassering på grunn av sin seksuelle orientering, jf. Arbeidsmiljølovens paragraf 13-1 annet ledd. Du bør snakke med han det gjelder og varsle om at du vil støtte han og bidra til å få slutt på trakasseringen.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, jf. arbeidsmiljøloven paragraf 4-3. Hvis arbeidsleder ikke gjør det han kan for å stoppe trakasseringen, bør du som tillitsvalgt ta kontakt med leder på høyere nivå og verneombud. Hvis dette ikke fører fram bør arbeidstilsynet kontaktes.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å behandle varsler om bl.a. trakassering. Disse rutinene skal sikre at alle parter blir ivaretatt og at trakasseringen stoppes. Leder og verneombud skal kjenne til disse rutinene.

Trakassering defineres som uønsket adferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet og å skape et miljø som kan beskrives som truende, fiendtlig, fornedrende, ydmykende eller krenkende. I vurderingen av om det har skjedd trakassering skal arbeidstakerens subjektive opplevelse tillegges vekt, men det må foretas en konkret helhetsvurdering av forholdet.

Kollegaen din kan også klage saken inn til ombudet. Du kan be tillitsvalgt om å bistå kollegaen din i klagesaken, eventuelt kan han bistås av fagforeningen sentralt. Ombudet vil ikke kunne hjelpe i den akutte situasjonen, men vil kunne fastslå om trakasseringsforbudet er brutt.

comments powered by Disqus