Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Diskriminert på grunn av rullestol?


Jeg søkte på en stilling og ble innkalt til intervju. Arbeidsoppgavene til stillingen var først beskrevet til å ta telefoner og noe regnskapsføring. Før intervjuet opplyste jeg at jeg sitter i rullestol. Jeg fikk så e-post fra arbeidsgiver der de skriver at jobbtilbudet ikke lenger er aktuelt for meg. Stillingen ble totalforandret fra før og etter at jeg opplyste om funksjonsnedsettelsen min. Arbeidsgiver begrunnet avslaget med at stillingen innebar også mye fysisk arbeid, som løfting av varer mv. Har jeg blitt diskriminert?

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Det er forbudt å forskjellsbehandle noen på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven paragraf fire. Hvis en arbeidsgiver endrer stillingsbeskrivelsen slik at stillingen ikke passer for en rullestolbruker, for å unngå å ansette denne personen, så vil det være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Vi vil også kort nevne at arbeidsgiver har en plikt til individuell tilrettelegging etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven paragraf 12. Denne plikten gjelder også tilrettelegging for at en arbeidstaker skal få en stilling. Plikten til individuell tilrettelegging gjelder ikke tiltak som er en uforholdsmessig byrde for arbeidsgiver. Dette innebærer at man også må vurdere nytten av tilretteleggingen, og hvor mye den koster for arbeidsgiver.

Slik ombudet forstår det, gikk stillingen fra å innebære å ta telefoner og noe regnskapsføring til «mye fysisk arbeid», noe som etter vår mening høres ut som om stillingen endret karakter til å bli en helt ny stilling. Det er imidlertid uklart for ombudet om stillingsbeskrivelsen i utgangspunktet gav en uttømmende angivelse av arbeidsoppgavene.

Dersom du ønsker at ombudet skal ta stilling til om du har blitt diskriminert, kan du sende oss en skriftlig klage. I klagen må du legge ved stillingsutlysningen. Den vil vise om arbeidsgiver har endret kravene etter at de fikk vite at du sitter i rullestol. I en klagesak vil vi henvende oss til arbeidsgiver, og be om deres forklaring i saken for å kunne kartlegge hva som har skjedd. Du bør be ditt fagforbund om å bistå deg i klagen, slik at du slipper å stå alene overfor arbeidsgiver.

comments powered by Disqus