Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Diskriminert på grunn av graviditet?


Jeg søkte på en jobb, ble innkalt til intervju, og ble kort tid etter oppringt og fikk tilbud om stillingen. Jeg ønsket å være ærlig og fortalte derfor at jeg var gravid og ville gå ut i permisjon etterhvert. Jeg ble så oppringt igjen med beskjed om at de ikke kunne ansette meg likevel. De hadde behov for en person som faktisk kunne fungere i denne stillingen. Har de lov til å trekke jobbtilbudet tilbake med denne begrunnelsen?
 
 
 
 
 
 

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud

Svar

Når arbeidsgiver trekker tilbake jobbtilbudet på grunn av graviditet og/eller den forestående foreldrepermisjon, er dette diskriminering i strid med likestillingsloven. Det følger av lovens paragraf fem at det er forbudt å legge vekt på graviditet eller uttak av foreldrepermisjon i en slik situasjon. Det er nesten et absolutt forbud mot å kunne vektlegge graviditet i ansettelsesforhold.

Diskrimineringsvernet gjelder selv om du på grunn av graviditeten/permisjonen ikke kan være til stede for å utføre arbeidet, eller bare kan være tilstede en begrenset periode av et vikariat. I et slikt tilfelle bør arbeidsgiver heller ansette en vikar hvis de er avhengig av å ha en person som kan fungere i din permisjon.

Dersom du ønsker at ombudet skal ta stilling til om du har blitt diskriminert, kan du sende oss en skriftlig klage. I klagen må du legge ved stillingsannonsen, din søknad, CV og eventuelt annen skriftlig korrespondanse som du har hatt med arbeidsgiver. Vi oppfordrer deg også til å be fagforeningen din om å bistå deg i klagesaken. Hvis du får medhold i klagen, kan du kreve oppreisning og erstatning. Dette kan du gjøre gjennom en minnelig løsning med arbeidsgiveren eller ved å ta saken til retten.

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus