Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Blir uførepensjonen min redusert?


Jeg får 50 prosent uførepensjon fra KLP og har fortsatt i halv stilling. I tillegg har jeg i alle år hatt en liten stilling i nabokommunen. Jeg har arbeidet så lite at jeg har unngått å bli innmeldt i KLP og har derfor hatt en liten friinntekt ved siden av pensjonen. Vil jeg fortsatt ha rett til denne friinntekten etter det kom nye innmeldingsregler?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Det er bare ved arbeid hos andre arbeidsgivere man kan ha rett til friinntekt. Blir du ikke innmeldt og har uførepensjon fra folketrygden har du friinntekt på inntil 1G (G = folketrygdens grunnbeløp). I kommunesektoren er det nå ingen minstegrense for når du skal meldes inn. Siden du jobber i en kommune skal du dermed meldes inn også for denne stillingen, og inntekten vil derfor føre til at din uførepensjon skal reduseres.

Ved fortsatt arbeid hos samme arbeidsgiver skal du meldes inn fra første arbeidstime og har derfor ikke friinntekt.

Ved medlemskap er du forsikret hvis du senere skulle bli sykere og dermed ha behov for full uførepensjon. Det vil også telle med ved beregning av fremtidig alderspensjon. Hvis du jobber i en stilling uten medlemskap, ved siden av at du mottar 50 prosent uførepensjon, vil du derimot ikke ha krav på økt uførepensjon.

comments powered by Disqus