Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Bekymret for overgang fra offentlig til privat tjenestepensjonsordning


Min arbeidsgiver har nå sagt opp pensjonsordningen i KLP og inngått en avtale om innskuddspensjon isteden. Jeg mottar i dag 50 prosent uførepensjon fra KLP og er bekymret for rettighetene mine når jeg nå blir meldt ut av KLP. Har jeg noen grunn til det?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Ja, du har all grunn til å være bekymret for pensjonsrettighetene dine.

Jeg går ut fra at dere tidligere har vært tilsluttet en offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Du beholder naturligvis uførepensjonen og medlemskapet for den del av stillingen som du nå mottar uførepensjon for.

De fleste innskuddspensjonsordninger har også en uføredekning, men de som er delvis uføre allerede før innmeldingen blir da ikke forsikret for uførhet.

Du kan derfor dessverre regne med at dersom du blir 100 prosent ufør på et senere tidspunkt vil du ikke få rett til noen økt uførepensjon, verken fra KLP eller det nye forsikringsselskapet.

comments powered by Disqus