Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Bør hun velge pensjonistlønn eller medlemskap i KLP?


Jeg sluttet i min tidligere stilling og ble utmeldt fra kommunens pensjonsordning i KLP for litt over 10 år siden, etter å ha jobbet der i 30 år. I alle disse årene etterpå har jeg likevel fortsatt å jobbe hver fredag, i en 20 prosent stilling. Jeg fyller 67 år i desember og har tenkt å søke om pensjon fra KLP. Jeg har tenkt å fortsette i min fredagsjobb, men lurer på om jeg da bør takke ja til å bli engasjert på pensjonistvilkår istedenfor min faste stilling?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Det er vanskelig å gi generelle råd om dette. Du har vært veldig heldig for som følge av dommen i arbeidsretten i sommer er du blitt meldt inn igjen i pensjonsordningen. Mens du tidligere hadde rett til en oppsatt pensjon beregnet som 10/40 av full pensjon, vil du nå ha rett til full pensjon. Det skyldes at du nå vil være medlem av pensjonsordningen når du går av med alderspensjon. Kravet til full opptjening er da 30 år. For de som slutter før de kan gå av med pensjon, settes kravet for full pensjon til 40 år hvis de kunne ha opptjent så mange år om de hadde fortsatt fram til aldersgrensen.

For å kunne gå av med alderspensjon er det et krav om at man fratrer stillingen med minst 10 prosent av full stilling. Det betyr at du må trappe ned fra 20 til 10 prosent stilling for å få alderspensjon fra KLP. Pensjonen vil da bli gradert så lenge du fortsetter i 10 prosent stilling. Hvis du har 30 år i full stilling blir graden satt til 90 prosent av hel pensjon. Hvis du gjennom de 30 årene med høyest deltid har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 80 vil graden bli beregnet slik (80-10)/80 = 87,5. Pensjon for den 10 prosent stillingen du fortsetter i vil så bli beregnet og utbetalt først når du slutter i den også.

Hvis du velger å gå over på et engasjement på pensjonistvilkår skal du meldes ut av pensjonsordningen og kan ta ut hel alderspensjon. Det ser absolutt ut som at tilbudet om engasjement på pensjonistvilkår er gunstig for deg. Hvis du ikke allerede var blitt meldt inn igjen i KLP kort tid før du skulle gå av med pensjon, ville du derimot vært mye bedre tjent med å takke nei til å gå over fra en liten fast stilling med medlemskap til et engasjement på pensjonistvilkår.

comments powered by Disqus