Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Arbeidstidsendringer for turnusansatte


1. juli ble det innført flere endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Jobber du i turnus, vil dette kunne få betydning for din arbeidshverdag. Hva er de viktigste endringene?

Merete Nordheim Morken

Spesialrådgiver i arbeidslivsavdelingen i Delta

Svar

Det er viktig å være klar over at de ytre rammene for alminnelig arbeidstid, overtid og søndagsarbeid er uendret, og det er ikke mulig å jobbe mer i løpet av et år enn tidligere. De nye reglene åpner for større daglig og ukentlig konsentrasjon av arbeidstiden, mot tilsvarende mindre arbeid i andre perioder. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan nå avtale vakter på inntil 10 timer i løpet av 24 timer, mens arbeidsgiver og tillitsvalgte kan inngå avtale om vakter på inntil 12,5 timer. Grensen på 48 timers arbeid i løpet av en uke er som før, men denne kan nå gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, både gjennom avtale med tillitsvalgte og med den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden kan likevel ikke være mer enn 50 timer i en enkelt uke ved individuell avtale, og 54 timer gjennom avtale med tillitsvalgte. Ved avtale om vakter som overstiger 10 timer, skal det etter de nye bestemmelsene legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

Det er gjort færre endringer i overtidsgrensene enn hva regjeringen opprinnelig foreslo. Grensene for hvor mye overtid som kan avtales med tillitsvalgte er nå utvidet til 20 timer i løpet av en uke og 50 timer i fire sammenhengende uker. Arbeidstilsynet kan nå i særlige tilfeller tillate overtidsarbeid inntil 25 timer i løpet av en uke. I søknaden skal det være referat fra drøftinger med tillitsvalgte, og det skal også her legges særlig vekt på hensynet til arbeidstaker helse og velferd. Det er også innført en øvre maksgrense for samlet arbeidstid på 69 timer per uke der gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og bruk av overtid kombineres.

Er det behov for helgearbeid er hovedregelen fremdeles at arbeidstaker som har jobbet søndag eller helgedag, skal ha neste søndag eller helgedag fri. En arbeidstidsordning som gir arbeidstaker i gjennomsnitt arbeidsfri annenhver av disse dagene over en periode på 26 uker kan avtales. Ved slik avtale er det nå krav om at det ukentlig fridøgn minst hver fjerde uke skal falle på søndag eller helgedag, mot tidligere hver tredje.

For beredskapsvakt er ny hovedregel at minimum 1/7 del av vakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden, mot tidligere 1/5. Graden av belastning i vaktordningen skal være avgjørende. Det vil fremdeles være mulig å avtale annen beregningsmåte med de tillitsvalgte, og hovedregelen i flere av Deltas tariffavtaler om 1/5 vil fortsatt gjelde. Arbeidstilsynet får utvidet adgang til å overprøve beregningen der den fremstår som «urimelig».

Se delta.no for mer utfyllende informasjon.

 

comments powered by Disqus