Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

60 år og vil gå av med pensjon


Jeg har allerede full opptjening i KLP, gjennom kommunen og lurer på hva det vil bety for min pensjon om jeg slutter i arbeid nå. Jeg fyller 60 år neste måned og min mann er allerede pensjonist. Vi ønsker å tilbringe vinteren i vår leilighet i Spania.

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Om du slutter i jobb og blir meldt ut av pensjonsordningen nå vil det kunne koste deg svært mye i form av fremtidige tap i pensjon fra KLP. Du vil da miste retten til AFP fra 62 år.

Ønsker du å gå av tidlig med pensjon? Hvis svaret er ja, er neste spørsmål: Er det aktuelt for deg å begrense oppholdet i Spania til tre måneder? Dersom du ikke har hatt permisjoner tidligere, kan du – om arbeidsgiveren din gir deg det – ta tre måneders velferdspermisjon. Hvis du kommen hjem til arbeidet igjen, beholder du AFP-retten.

Uten AFP rett vil du kunne ta ut alderspensjon fra KLP når du fyller 67 år. Hvis du har stilling med aldersgrense 65 år vil du kunne ta alderspensjon ved 65 år og med full opptjening, som du har, vil du da kunne gå av med alderspensjon fra 62 år. For å kunne gjøre det må du imidlertid være i arbeid og medlem i tjenestepensjonsordningen ved fylte 62 år.

Hvis du slutter i arbeid som 60 åring har du en oppsatt rett til pensjon. Hvis du ble meldt inn i offentlig tjenestepensjonsordning første gang etter 1. januar 1974 vil medlemstidsvilkåret for å få full pensjon bli endret.

comments powered by Disqus