Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

Å streike kan gå utover pensjonen


Jeg jobber i en kommunal barnehage og lurer på om det kan det være riktig at jeg skal meldes ut av KLP hvis jeg blir tatt ut i streik?

Kari Bakken

pensjonsrådgiver, KLP

Svar

Rettslig sett opphører arbeidsgivers plikt til å forsikre arbeidstakere som streiker, fordi det ved streik formelt foreligger en oppsigelse fra arbeidstakernes side.

Arbeidsgivere som ikke vil la de ansatte bli stående i pensjonsordningen under streiken er derfor i sin fulle rett om de vil melde dem ut av pensjonsordningen. Hvis du blir meldt ut vil du i tilfelle være forsikret i inntil to måneder ved uførhet eller død, som om du hadde sluttet i jobben og blitt utmeldt av den grunn.

KLP anbefaler likevel at arbeidsgiverne behandler dette på samme måte som om de som blir tatt ut i streik har permisjon uten lønn, og ikke melder dem ut hvis streiken varer under én måned.

I praksis vil utmelding uansett bare være aktuelt for de som er fast ansatte og som ikke jobber noen ekstratimer ut over den faste stillingen.

For alle andre må arbeidsgiver i tilfelle omregne stillingsprosenten for de kvartal den ansatte har vært i streik. Siden du er ansatt i en kommune skal du da meldes ut først hvis stillingsprosenten for 2. kvartal blir 0,00, dvs. bare hvis streiken varer helt til 1. oktober!

Det beste og enkleste for alle er derfor at de som blir tatt ut i streik blir stående i pensjonsordningen som om de ikke var i streik. Dette er da også vanlig praksis.

comments powered by Disqus