Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

 • Pressgrupper mot kutt i psykisk helsevern

  Gunn Pound
  PRESSGRUPPER MOT KUTT I PSYKISK HELSEVERN

  En politiker sa en gang : Den som skriker høyest blir hørt. Sjansene for å bli hørt stiger betraktelig om 10 000 hyler ”Stopp kutt i psykisk helsevern”enn om 100 hyler det samme.

  Tiden er moden for at alle faggruppene og brukerorganisasjonene i psykisk helsevern kommer sammen og danner kamp- og pressgrupper i alle fylker. Det er en stor skam at opptrappings- planen som bidro til bedre tilbud i psykisk helsevern ble avskaffet i 2008 og erstattet med nedtrappingsplanen. Sistnevnte har bidratt til kutt i institusjonsplasser og psykiatritilbudet i alle landets kommuner.

  Tall fra Folkehelseinstituttet for 2009 viser at 13% av ungdom mellom 13 og 15 år slet med betydelige psykiske helseutfordringer. 80% av disse blir aldri fanget opp. I voksenpsykiatrien i perioden 2008 – 2011 er det blitt fjernet 552 sengeplasser og 301 stillinger i kommunene. Folk blir utskrevet for tidlig til det store intet dvs. til hjemkommunene som mangler ressurser. Dette rammer brukerne, pårørende og fagfolka i psykisk helsevern.

  Mental Helse Stovner foreslår at alle berørte grupper kommer sammen og danner pressgrupper i alle fylker med representanter fra organisasjonene Mental Helse, Aurora, Hvite Ørn, WSO (We shall overcome), LPP, (Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern), Sykepleieforbundet, Legeforeningen, Delta, FO (Fellesorganisasjonen for yrkesaktive i helse/omsorg), Psykologforeningen med mange flere. Disse må kreve en ny opptrappingsplan og at Staten øremerker psykiatrimidlene til kommunene.

  Alle organisasjonsmedlemmene fra hele landet med støttespillere samles på Youngstorget i Oslo. Går derifra i fakkeltog opp Karl Johan og danner et hylekor. Da vil Stortingsveggene på Løvebakken riste så kraftig at politikerne må ned på bakken. Virker ikke dette er det det rikelig med plass til demonstrasjonstelt mellom Egertorget og Slottet.

  Blir du med ? Sammen står vi sterkere !

  Gunn Pound
  Leder Mental Helse Stovner