Meld deg på vårt nyhetsbrev

E-posten er allerede registrert

Takk for interessen!

Vi har nå registrert din e-postadresse.

 • Fagbevegelsen svikter funksjonshemmede

  Gunn Pound
  FAGBEVEGELSEN SVIKTER FUNKSJONSHEMMEDE

  Når man som fagforeningsmedlem ber om juridisk bistand og hjelpen uteblir er det da urimelig å kreve refusjon av innbetalt kontingent ?

  Våren 2012 ber jeg om juridisk veiledning og hjelp til utredning i en diskrimineringssak grunnet nedsatt funksjonsevne. Flere henvendelser uten resultat. Er dette kontraktsbrudd ?

  Dette skriver jeg på vegne av de mange tusen funksjonshemmede som faller ut av arbeidslivet grunnet mangelfull tilrettelegging og de som aldri får innpass i arbeidslivet. Som yrkesaktiv medlem i den aktuelle fagforening har jeg innbetalt 19 300 i kontingent. Om disse pengene ble plassert på en konto kalt advokatforsikring kunne jeg fått første klasses juridisk bistand og kanskje en sydentur att ått.

  IA-avtalen feirer 12-årsjubileum i 2013. Tross dette står iflg. NAV 800 000 i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Om lag en fjerdedel av disse har psykiske funksjonshindringer. Arbeidsledigheten blant mennesker med funksjonsnedsettelser er 55% og i den generelle befolkningen 3%.

  For drøyt 100 år siden ble fagforeningene stiftet på solidaritetstanken. I fagforenings-tidsskriftene leser man sjelden el. aldri om funksjonshemmedes utfordringer i arbeidslivet. Hvorfor svikter fagforeningene funksjonshemmede arbeidssøkere og arbeidstakere ?
  Statsministerens slagord er : Alle skal med.

  Gunn Pound
 • John E. Hybertsen
  Den konkrete behandling av din sak kan ikke Delta kommentere i et debattforum.

  Jeg vil understreke at Delta som arbeidstakerorganisasjon selvfølgelig er meget opptatt av at våre medlemmer får god bistand i saker
  som Delta behandler på deres vegne.

  Dette kommer som regel til uttrykk ved at Deltas dyktige tillitsvalgte oppnår gjennomslag hos arbeidsgiver, men også gjennnom en rekke saker som er blitt fremmet for såvel Likestillings- og diskrimineringsombudet, som for Likestillings- og diskrimineringsnemnd og for rettsapparatet.

  Når det gjelder mer generelt arbeid for funksjonshemmende i arbeidslivet er Delta aktivt med i arbeidet i det som er delmål 2 i IA-avtalen. Vi har arbeidsgrupper med arbeidsgiversiden både i kommunesektoren og for sykehusene. Her har vi blant utviklet arbeidshefter som arbeidsgivere og ansatte kan bruke i fellesskap.
  Vi har dessuten bidratt aktivt når det gjelder regjeringens jobbstrategi for unge funksjonshemmede.

  Dette er langsiktig og møysommelig påvirkningsarbeid som krever fokus over tid. Vi opplever at Delta bidrar konstruktivt i dette arbeidet, selv om også vi sikkert kan bli enda bedre.